Egypt 2017

Fotky z letošní podzimní návštěvy Marsa Alam, doplnil jsem názvy živočichů v češtině, latině a angličtině, ty si zobrazíte tak, že najedete kurzorem na zvětšenou fotografii. Pokud zde najdete nějakou chybu nebo nesrovnalost, tak mě prosím kontaktujte.

Článek o tomto výletu do Egypta najdete zde.

komorník třískvrnný - Dascyllus trimaculatus - Threespot dascyllus
komorník třískvrnný - Dascyllus trimaculatus - Threespot dascyllus
perutýn ďábelský - Pterois miles - common lionfish or devil firefish
očař obecný - Priacanthus hamrur - Moontail bullseye
ostenec arabský - Rhinecanthus assasi - Picasso triggerfish or Arabian picassofish
ježík žlutoskvrnný - Cyclichthys spilostylus - spotbase burrfish
parmice žlutoploutvá - Mulloidichthys vanicolensis - yellowfin goatfish
trnucha modroskvrnná - Taeniura lymma - bluespotted ribbontail ray
trnucha modroskvrnná - Taeniura lymma - bluespotted ribbontail ray
klipka pološkrabošková - Chaetodon semilarvatus - blue-cheeked butterflyfish
jehla síťovaná - Corythoichthys flavofasciatus - Network pipefish
jazyk mramorovaný - Pardachirus marmoratus - Finless sole
jazyk mramorovaný - Pardachirus marmoratus - Finless sole
kranas žlutotělý - Carangoides bajad - Orangespotted trevally
kanic proužkatý - Epinephelus fasciatus - Blacktip grouper
ježík obecný - Diodon hystrix - Spot-fin porcupinefish
klipka rudomořská - Heniochus intermedius - Red Sea bannerfish
jehla síťovaná - Corythoichthys flavofasciatus - Network pipefish
vějířník modroploutvý - Solenostomus cyanopterus - Ghost pipefish
vějířník modroploutvý - Solenostomus cyanopterus - Ghost pipefish
netopýrník obecný - Platax orbicularis - Orbicular batfish
hadař mramorovaný - Callechelys marmoratus - Marbled snake eel
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
chňapal modropruhý - Lutjanus kasmira - Common bluestripe snapper
čtverzubec hvězdnatý - Arothron stellatus - stellate puffer
muréna jávská - Gymnothorax javanicus - giant moray
ostenec zelenavý - Balistoides viridescens - titan triggerfish
klipka rudomořská - Heniochus intermedius - Red Sea bannerfish
zploštělec dlouhohlavý - Papilloculiceps longiceps - Tentacled flathead
zploštělec dlouhohlavý - Papilloculiceps longiceps - Tentacled flathead
lulanka Commersonova - Fistularia commersonii - Bluespotted cornetfish
nahožábrý plž - Chelidonura livida - headshield slug
kanic půlměsíčný - Variola louti - Yellow-edged lyretail
oliheň - Sepioteuthis lessoniana - bigfin reef squid
oliheň - Sepioteuthis lessoniana - bigfin reef squid
ploskozubec tupohlavý - Chlorurus sordidus - Daisy parrotfish
oliheň - Sepioteuthis lessoniana - bigfin reef squid
oliheň - Sepioteuthis lessoniana - bigfin reef squid
oliheň - Sepioteuthis lessoniana - bigfin reef squid
oliheň - Sepioteuthis lessoniana - bigfin reef squid
ropušnice ostrohlavá - Scorpaenopsis oxycephala - Tassled scorpionfish
ploskozubec černohlavý - Scarus ferrugineus - Rusty parrotfish
ploštěnka - Pseudoceros dimidiatus - flat worm
ploskozubec tupohlavý (v ochranné bublině) - Chlorurus sordidus - Daisy parrotfish
sépie kápovitá - Sepia prashadi - hooded cuttlefish
sépie kápovitá - Sepia prashadi - hooded cuttlefish
bodlok půvabný - Naso elegans - Elegant unicornfish
kanic modroskvrnný - Cephalopholis miniata - Coral hind
klaun špičatopruhý - Amphiprion bicinctus - Twoband anemonefish
ostenec zelenavý - Balistoides viridescens - titan triggerfish
štětičkovec Forsterův - Paracirrhites forsteri - Blackside hawkfish
kanic tmavý - Cephalopholis argus - Peacock hind
bodlok Desjardinův - Zebrasoma desjardinii - Indian sail-fin surgeonfish
ropušnice ostrohlavá - Scorpaenopsis oxycephala - Tassled scorpionfish
pruhatec velký - Sargocentron spiniferum - Sabre squirrelfish
pruhatec velký - Sargocentron spiniferum - Sabre squirrelfish
kambala leopardí - Bothus pantherinus - Leopard flounder
kambala leopardí - Bothus pantherinus - Leopard flounder
chobotnice modrá - Octopus cyanea - big blue octopus or day octopus
kreveta Ancylomenes longicarpus - shrimp
komorník třískvrnný - Dascyllus trimaculatus - Threespot dascyllus
hlaváč Pleurosicya micheli - Michel's ghost goby
kanic rudomořský - Cephalopholis hemistiktos - Yellowfin hind
kanic rudomořský - Cephalopholis hemistiktos - Yellowfin hind
klipka rudoskvrnná - Chaetodon paucifasciatus - Crown Butterflyfish
čtverzubec hvězdnatý - Arothron stellatus - stellate puffer
čtverzubec běloskvrnný - Arothron hispidus - White-spotted puffer
makrelovka indická - Rastrelliger kanagurta - Indian mackerel
makrelovka indická - Rastrelliger kanagurta - Indian mackere
havýš žlutohnědý - Ostracion cubicus - Yellow boxfish
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
hlaváč Steinitzův a kreveta Alpheus djeddensis - Amblyeleotris steinitzi a Alpheus djeddensis - Steinitz' prawn-goby and Snapping shrimp
hlaváč Steinitzův - Amblyeleotris steinitzi - Steinitz' prawn-goby
očař obecný - Priacanthus hamrur - Moontail bullseye
pomec královský - Pygoplites diacanthus - Regal angelfish
hlaváč vějířoploutvý - Lotilia graciliosa - Whitecap goby
hvězdnatka čtyřbarevná - Chromodoris quadricolor - dorid nudibranch
hlaváč modroskvrnný - Cryptocentrus caeruleopunctatus - Harlequin prawn-goby
trnucha modroskvrnná - Taeniura lymma - bluespotted ribbontail ray
kreveta - Urocaridella antonbruunii - shrimp
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
štítovec lodivod - Echeneis naucrates - Live sharksucker
štítovec lodivod - Echeneis naucrates - Live sharksucker
perutýn ďábelský - Pterois miles - common lionfish or devil firefish
ropušnice ostrohlavá - Scorpaenopsis oxycephala - Tassled scorpionfish
ropušnice ostrohlavá - Scorpaenopsis oxycephala - Tassled scorpionfish
hadař příčnopruhý - Myrichthys colubrinus - Harlequin Snake Eel
hadař příčnopruhý - Myrichthys colubrinus - Harlequin Snake Eel
chobotnice Callistoctopus luteus - Starry Night Octopus
chobotnice Callistoctopus luteus - Starry Night Octopus
chobotnice Callistoctopus luteus - Starry Night Octopus
šestižábrovec červený (španělská tanečnice) - Hexabranchus sanguineus - Spanish dancer
šestižábrovec červený (španělská tanečnice) - Hexabranchus sanguineus - Spanish dancer
bodlok jednorohý - Naso unicornis - Bluespine unicornfish
bodlok jednorohý - Naso unicornis - Bluespine unicornfish
čtverzubec maskovaný - Arothron diadematus - masked puffer
ježík černoskvrnný - Diodon liturosus - Black-blotched porcupinefish
chňapal černoskvrnný - Lutjanus fulviflamma - Dory snapper
bodlok půvabný - Naso elegans - Elegant unicornfish
pruhatec skvrnoploutvý - Neoniphon sammara - Sammara squirrelfish
jehla síťovaná - Corythoichthys flavofasciatus - Network pipefish
bodlok rudomořský - Acanthurus sohal - Sohal surgeonfish
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
trnucha leopardí - Himantura uarnak - reticulate whipray or honeycomb stingray
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kambala leopardí - Bothus pantherinus - Leopard flounder
kambala leopardí - Bothus pantherinus - Leopard flounder
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle
kareta obrovská - Chelonia mydas - green sea turtle